Drugą, zamkniętą częścią Forum Pracodawców 2013 było spotkanie seminaryjne, w czasie którego omówiono formy, możliwości i perspektywy współpracy między Wydziałem AEiI a firmami – pracodawcami. Ponadto omawiane były elementy składowe procesu dydaktycznego obejmujące program studiów, szkolenia, staże i praktyki, współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych, a także dokonano analizy szczegółowych potrzeb i oczekiwań Pracodawców wobec studentów i absolwentów Wydziału. W spotkaniu wzięło udział  44 przedstawicieli 27 przedsiębiorstw oraz kilkunastu pracowników Wydziału, w tym członkowie dyrekcji Instytutów oraz kolegium dziekańskiego.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału prof. Adam Czornik, prezentując krótko ofertę dydaktyczną i zaplecze laboratoryjne Wydziału AEiI oraz przedstawił elementy strategii Wydziału na lata 2012 -2020. Po wystąpieniu Dziekana zabrał głos Prorektor ds. Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański podkreślając istotne znaczenie tego rodzaju wydarzeń dla poprawy jakości kształcenia na Uczelni i życząc uczestnikom owocnych obrad.

Dyskusję prowadził prof. Marek Pawełczyk, zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki ds. dydaktyki.

Czytaj więcej ...

Podsumowanie Forum Pracodawców znajdą Państwo także w biuletynie Politechniki Śląskiej (str. 30)