xxxsextres

freepornvideosite

xnxxvid

W tegorocznej edycji Forum Pracodawców wzięło udział ponad 30 firm z regionu śląska i nie tylko, zdecydowana większość firm zaprezentowała się również na stanowiskach targowych oraz zaprezentowała swoją ofertę dla studentów w aulach Wydziału AEiI.

Spotkanie zamknięte dotyczyło oferty dydaktycznej oraz oferty badawczej Wydziału AEiI. W ramach oferty dydaktycznej zaprezentowano możliwe formy współpracy z Wydziałem AEiI, tj.: Dzień z Pracodawcą, Prace Dyplomowe, Projekty Mentorskie oraz Przedmioty Obieralne, a także Staże i Praktyki. W ramach oferty badawczej zostały przedstawione mechanizmy finansowania programu Horizon 2020 oraz możliwości współpracy i zlecenia zadań badawczych w ramach programu Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich.

Zaproszeni goście wyrazili wysokie zadowolenie wobec tak szerokiej oferty Wydziału. Przedstawiciele przedsiębiorstw wyrazili również wysokie zainteresowanie zatrudnianiem absolwentów wydziału AEiI z uwagi na wysoką potrzebę rynkową wobec specjalistów tej branży jak również z uwagi na wysoki poziom reprezentowanej przez nich wiedzy, zwłaszcza w zakresie technicznym. Jednocześnie wyrazili chęć i potrzebę rozwijania kompetencji miękkich związanych z pracą zespołową oraz większy nacisk na przekazywanie wiedzy poprzez zadania praktyczne. Przedstawiciele przedsiębiorstw wyrazili również wysoką potrzebę kształcenia zdecydowanie większej liczby absolwentów kierunku Informatyka, zwłaszcza inżynierów oprogramowania, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie rynku na tychże specjalistów.

Wyrażona przez pracodawców chęć współpracy znajduje swoje przełożenie w realnych działaniach, albowiem w semestrze zimowym przeprowadzono 47 godzin zegarowych wykładów i warsztatów zapraszanych, zaś w semestrze letnim przeprowadzono ponad 50h zegarowych takich wykładów i warsztatów a ponadto zorganizowano seminarium EMC, Joomla Day oraz konferencję zorganizowaną z Parkiem Naukowo-Technologicznym EuroCentru,m dotyczącą realizacji projektów z udziałem studentów. Ponadto firmy Orange oraz Motorola zorganizowały Dni swojej firmy na Wydziale AEiI, a 4 kolejne firmy (COMARCH, Future Processing, LGBS, Kroll Ontrack) zgłosiły propozycje przedmiotów obieralnych na semestr zimowych, z tego 3 przedmioty zostały uruchomione.

Obustronnie uznano, iż obecna oferta dydaktyczna w zakresie współpracy całkowicie zadowala oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, natomiast ze strony pracowników Wydziału AEiI oczekiwane jest wzmocnienie i rozwój współpracy w zakresie badawczym.