Tegoroczna edycja Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki I Informatyki, podobnie jak w roku ubiegłym będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części, analogicznie do zeszłego roku firmy będą miały możliwość zaprezentowania studentom Wydziału swojej oferty dotyczącej staży, praktyk oraz realizacji prac dyplomowych. Będzie to swoista forma targów pracy połączona z równoczesną krótka multimedialną prezentacją odbywającą się w tym samym czasie w aulach Wydziału. Z kolei w części drugiej Forum zaprezentowany zostanie potencjał Wydziału AEI w zakresie infrastruktury oraz prowadzonych prac naukowo-badawczych. W tej części wydarzenia pracownicy Wydziału przedstawią aktualnie prowadzone badania, a także propozycje projektów możliwych do realizacji przy współpracy z partnerami biznesowymi w kontekście planowanych konkursów krajowych i europejskich. Na koniec tej części imprezy pojawi się możliwość odwiedzenia laboratoriów Wydziału AEI, tych najbardziej istotnych, z punktu widzenia prowadzonych projektów badawczych, celem prezentacji możliwości Wydziału w zakresie technologii. Ten segment spotkania pozwoli na ułatwienie nawiązania współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych w ramach różnego rodzaju programów.

Spotkanie odbędzie się 7 Maja 2014 r.

Imprezą towarzyszącą tegorocznej edycji Forum jest "Dzień Studencki" organizowany 8 Maja 2014 r. w ramach obchodów 50-lecia powstania Wydziału AEiI. Serdecznie zapraszamy na prezentację kół naukowych działających na naszym Wydziale, która odbędzie się tego dnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.