Obecnie Wydział AEiI prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

1.       Teleinformatyka w transporcie lotniczym
2.       Sieci i systemy komputerowe, bazy danych
3.       Technologie internetowe i technologie mobilne w projektowaniu i realizacji systemów informatycznych
4.       Metody eksploracji baz danych przedsiębiorstw
5.       Komputerowe systemy sterowania i zarządzania produkcją
6.       Systemy informacji geograficznej, INSPIRE i SDI

Pełną ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale AEI można znaleźć pod adresem: 

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/kandydat_studiapodyplomowe.aspx 
Inna formą, nieco bardziej elastyczną w stosunku do studiów podyplomowych, oraz wymagającą mniejszego zaangażowania czasowego ze strony uczestników jest możliwość przeprowadzenia Kursu Dokształcającego.

Uczestnikiem kursu mogą być zarówno studenci jak i pracownicy.
Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
Zakres merytoryczny kursu dokształcającego musi zostać zaakceptowany przez Radę Wydziału AEiI.