"Dzień z Pracodawcą" ma na celu umożliwienie pracodawcom współpracującym z Wydziałem AEi na podjęcie działań edukacyjno-promocyjnych, a mianowicie:1.       prowadzenie wykładów otwartych.

Wykłady powinny mieć formę interaktywną lub formę warsztatową, tj. aktywny udział studentów w prowadzonych zajęciach. Poprzez aktywne uczestnictwo studentów, w przypadku zajęć z tematyki Informatyki, rozumiemy: praca nad "żywym" programem/projektem/aplikacją, aktywne projektowanie, kodowanie, debugowanie i testowanie tworzonego projektu przez studentów. Zajęcia powinny być prowadzone przez praktyków, celem zaznajomienia studentów z praktycznymi aspektami tworzenia oprogramowania lub innymi praktycznymi aspektami pracy informatyka/automatyka/elektronika.2.       prowadzenie kursów i szkoleń  mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i ich wartości na rynku pracy

 

W trakcie wykładów istnieje możliwość poświęcenia paru minut na promocję firmy poprzez przedstawienie profilu firmy (rodzaju projektów jakie Państwo realizują oraz wykorzystywanych w firmie technologii), a także przedstawienie swojej oferty praktyk i staży .

Ponadto w czasie trwania wykładów istnieje możliwość rozłożenia stanowiska promocyjnego firmy w centralnym punkcie Wydziału.Zajęcia są promowane na naszych stronach internetowych:

- Wydziału
- Forum Pracodawców
- Platforma Zdalnej Edukacji
- Facebook wydziałowy
- newsletter Politechniki Śląskiej.

Informacja o wykładach jest także prezentowana na telewizorach rozmieszczonych w centralnych miejscach wydziału.

W ten sposób informacja dociera do wszystkich studentów naszego Wydziału, co nie przeszkadza w dodatkowym rozwieszeniu plakatów promocyjnych, jeśli takie Państwo przygotują.

 

W celu przeprowadzenia wykładów i warsztatów otwartych, w każdym semestrze zapewniamy dla Państwa okno czasowe pozwalające na wygłoszenie takiego wykładu.

W semestrze letnim 2018/2019 takim terminem będzie każda środa w godzinach od 12.00 do 16.30.

Wolne terminy wykładów można znaleźć w naszym kalendarium wydarzeń: 

https://calendar.google.com/calendar/r?cid

W przypadku zainteresowania wygłoszeniem pojedynczego wykładu lub też pewnego cyklu proszę o przesłanie na adres forumpracodawcow.aei.polsl.pl:

- zakresu tematycznego
- wymiaru czasu
- proponowanych terminów
- danych osobowych prowadzącego wykład/warsztat (imię, nazwisko i email).