Wydział AEiI jest zainteresowany aplikowaniem o projekty współfinansowanych ze środków publicznych, takich jak:

 

1. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dostępnych zarówno w ramach konkursów europejskich jak i krajowych (POIR, POWER).

Więcej informacji nt. nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020 można znaleźć na stronach:

·         wiadomości ogólne: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
·         wyszukiwanie konkursów  
·         wyszukiwanie partnerów: http://cordis.europa.eu/home_pl.html
·         program POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój): http://www.poir.gov.pl/
·         program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój): https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf2.      Finansowanych ze środków krajowych w zakresie badań stosowanych – konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

·         Wiadomości ogólne: WWW.ncbir.pl
·         Harmonogram konkursów: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/3.       Finansowanych ze środków krajowych w zakresie badań podstawowych

– konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Nauki z możliwością późniejszej implementacji/zastosowania w przemyśle – np. konkurs Tango.

- pozostałe konkursy dot. badań podstawowych – w ramach podzlecenia poszczególnych zadań.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

·         Wiadomości ogólne: WWW.ncn.gov.pl)
·         Konkurs Tango: http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/aktualnosci/4.      Inne konkursy dostępne w ramach innych źródeł finansowania.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach projektów a nie znają Państwo konkretnej osoby zajmującej się interesującą Państwa dziedziną polecamy skorzystanie z naszej bazy Ekspertów, która zawiera podstawowe informacje nt. zainteresowań wielu z naszych pracowników:

 

 

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie innowacji, która ułatwi na skomunikowanie z sobą osób i firm o podobnych obszarach zainteresowań: http://www.citt.polsl.pl/badaniepotrzeb/

Polecamy także stronę badania i rozwój, która dostarcza podobnej funkcjonalności: http://badaniairozwoj.eu/

 • 00_automatix.png
 • 00_InPro.png
 • 01-3soft.png
 • 1E_adb-logo-4c.png
 • 02-comarch.png
 • 2E_atestgaz.png
 • 03-diebold.png
 • 04-egzotech.png
 • 4E_Blumenbecker.png
 • 05-enki.png
 • 5E_Cadence_Logo_Red.png
 • 06-ente.png
 • 6E_child.png
 • 07-evatronix.png
 • 08-ezuniverse.png
 • 8E_euvic.png
 • 09-firetms.png
 • 9E_Delphi_Primary_Logo_Blue_RGB.png
 • 10-fp.png
 • 11-ibm.png