Ta część portalu poświęcona jest formom współpracy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki z Pracodawcami. Opracowane modele współpracy zawierają:

  • ofertę dydaktyczną, obejmującą swoim zakresem możliwe formy współpracy w ramach działań dydaktycznych takich jak przedmioty obieralne, kursy i szkolenia, projekty mentorskie, a także prace dyplomowe oraz staże i praktyki;
  • ofertę badawczą, obejmującą swoim zakresem możliwe formy współpracy w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych na Wydziale AEiI oraz możliwości realizacji nowych projektów m.in. w ramach środków Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych.

Mamy nadzieję, że przygotowane oferty oraz opracowane modele ułatwią Państwu odnalezienie w naszych wymogach oraz przybliżą działania oferowane przez pracowników naszego Wydziału.

Zachęcamy także do założenia swojego konta w serwisie Forum Pracodawców. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce: Katalog Firm.