pasek logo2019.png 
 
Spotkanie pracowników i studentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki z pracodawcami w ramach

“FORUM PRACODAWCÓW 2019

Termin:  21 marca 2019r. (czwartek)

 

AGENDA
  

Godzina           Spotkanie pracodawców ze studentami Wydziału

 
08:00 – 09:00              Rozłożenie stanowisk Pracodawców zgodnie z przekazanym planem

09:00 – 15:00              Prezentacje Pracodawców na przygotowanych stanowiskach

12:00 – 14:00              Panel Dyskusyjny

 

Blok tematyczny 1:

IOT-OPEN.EU Innovative Open Education on IoT: improving higher education for European Digital global competitiveness

Blok tematyczny 2:

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania
i innowacje Project Based Learning (PBL)

Blok tematyczny 3:

Laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy   
i społeczeństwa

Blok tematyczny 4:

Student przedsiębiorczy – „perła” dla pracodawców?” 

 

15:00                            Zakończenie Forum Pracodawców 2019